پسر

پسر نیازی به ته ریش نداره…..! نیازی به دور بازوی ضخیم نداره همین,پسر نیازی به ته ریش نداره…..!,دختر نیازی به لبای ورم کرده و دماغ سربالا نداره,متن های پسرونه,متن های پسرونه زیبا,پسر,مطالب عاشقان