جملات غمگین جدایی

با من بودن لیاقت میخواد که تو نداری Went   رفـــت . . . ؟!بــه درکـــــ !ناراحتــــ شـــد . . . ؟!بــه جهنــــم !بــرنمیگــــرده . . . ؟!فــــدای ســـرم !پشتـــ ســـرم حرفــــ زد . .


درحال بارگذاری ....
پیام مدیر سایت : به سایت ما خوش آمدید ! من و تمــام کاربران آرزومندیم لحظات خوبی در سایت ما سپری کنید ! در سمت راست سایت موضوعات موجود میباشد میتوانید استفاده کنید ...