تنها

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ؛ ﺩﻭﺗﺎ ﻫﺪﻓﻮﻥ .. ﺭﻭ ﯾﻪ ﻣﻮﺯﯾﮏ ﻗﻔﻞ ...,ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ؛ ﻫﺮﻭﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ... ﻏﺮﻕ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ...ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ...,ﺗﻨﻬﺎﯼ ﯾﻌﻨﯽ ؛ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ .. ﻫﺮ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﯼ . ﺗﻬﺶ ﻣﯿﮕﯽ ﺗﻨﻬ,ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ؛


درحال بارگذاری ....
پیام مدیر سایت : به سایت ما خوش آمدید ! من و تمــام کاربران آرزومندیم لحظات خوبی در سایت ما سپری کنید ! در سمت راست سایت موضوعات موجود میباشد میتوانید استفاده کنید ...