تنهـا چیـزی که باید از زندگی آموخت فقط یک کلمه اسـت _ عاشقانه لاو77

تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی آمــــوخت فقــط یــک کلمـــــــه اسـت * میگـــــــــــذرد * امـــــا دق میدهــد تا بگـــــــذرد X تنهایی X دق کردن


درحال بارگذاری ....
پیام مدیر سایت : به سایت ما خوش آمدید ! من و تمــام کاربران آرزومندیم لحظات خوبی در سایت ما سپری کنید ! در سمت راست سایت موضوعات موجود میباشد میتوانید استفاده کنید ...